เกี่ยวกับเรา


ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศกับเอม อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น ด้วยประสบการณ์ตรงทางการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศของผู้ก่อตั้งเอม อินเตอร์เนชั่นแนลมาเป็นเวลายาวนาน บริษัทเอม อินเตอร์เนชั่นแนลจึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อมีส่วนช่วยเหลือ และให้บริการข้อมูลของการศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาหรือผู้สนใจที่ต้องการไปเรียนต่อยัง สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และประเทศอื่นๆ ในเชิงลึกอย่างครอบคลุม และครบวงจรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เรายึดถือความต้องการของนักศึกษาเป็นหลัก เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในการประกอบการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการเรียนต่อในต่างประเทศที่ดี เช่น การวางแผนการเรียน ระยะเวลาการเตรียมตัว งบประมาณ คุณสมบัติการสมัคร สิ่งที่คาดหวัง การยื่นขอวีซ่า และมีการเตรียมพร้อมที่ดีก่อนการเดินทาง ไปยังสถาบันต่างๆที่ต่างประเทศในทุกระดับชั้นได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และการบริการที่ดีที่สุดจากเจ้าหน้าที่แนะแนวที่จบการศึกษามาจากสถาบันในต่างประเทศโดยตรง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการที่แผนกศึกษาต่อต่างประเทศกับเรา

 
 
Powered by AIM

Copyright 2012 Aim International Education. All Rights Reserved.