สถาบันการศึกษา


เจ้าหน้าที่แนะแนวจะช่วยแนะนำ สถาบันและหลักสูตรที่เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน รวมถึงงบประมาณที่เหมาะสมกับนักเรียน ด้วยประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ของเราเรามั่นใจว่าเราสามารถช่วยให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

    หลักสูตรมีดังต่อไปนี้
  • ระดับประถม มัธยม
  • ภาษาอังกฤษ
  • ประกาศณียบัตร
  • วุฒิบัตรระดับสูง
  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาเอก
 
 
Powered by AIM

Copyright 2012 Aim International Education. All Rights Reserved.